Bioplastics

In de markt is een grote verandering gaande met het zicht op duurzaamheid. Steeds vaker krijgen we de vraag naar duurzame kunststoffen en het gebruik van bioplastics. Bioplastics zijn er in verschillende soorten. Bio-based en Bio-degradable zijn daarbij de twee overkoepelende.

Bio-based kunststoffen maken gebruik van biologische toevoegingen aan een basismateriaal. Dat wil zeggen dat ze nog steeds grotendeels gebruik maken van een “normaal” kunststof. Dit zijn dan ook geen kunststoffen die gecomposteerd kunnen worden, maar deze worden meer ingezet om gebruik te maken van duurzamere materialen. Tijdens het produceren van deze kunststoffen wordt er ook minder fossiele brandstoffen verbruikt dan bij een vergelijkbaar ander kunststof.

Bio-degradable kunststoffen zijn types die in de natuur kunnen worden verwerkt. Dit type bestaat voor een groot deel uit biologische componenten, waardoor de afbreekbaarheid gegarandeerd wordt en dus ook veel groter is dan bij Bio-based materialen. Om te verwerken zijn deze kunststoffen lastiger. Bovendien is het afhankelijk van de samenstelling van het materiaal hoe deze composteren. Vaak worden deze materialen gebaseerd op mais, cellulose, polymelkzuur of aardappelzetmeel. Een speerpunt hierbij is dat de gebruikte grondstoffen geen onderdeel uitmaken van de voedselketen. De komende generatie bioplastics is dan ook grotendeels gebaseerd op afvalstoffen.

Voor de composteerbaarheid zijn er enkele normen vastgesteld. De meest belangrijke/omvangrijke is EN 13432. Deze norm stelt dat 90% van een verpakkingsmateriaal binnen 180 dagen, onder gespecificeerde condities gecomposteerd moet zijn. Bovendien mag de kwaliteit van de compost niet veranderen. De ASTM D6866 norm is er om het percentage biomateriaal te certificeren.

Deze materialen staan nog in de kinderschoenen. Verschillende bedrijven werken hard aan verbetering en vernieuwing van hun huidige producten, maar ook met de huidige generatie bioplastics zijn er zeer interessante en mooie producten te maken. Graag nodigen we dan ook uit om onze expertise in dit materiaal te gebruiken tijdens de ontwikkeling van uw product.